Stamspolning

Stamspolning bör utföras vart 4:e till 8:e år och är en viktig del i fastighetens underhåll.

Stamspolning

Stamspolning bör utföras vart 4:e till 8:e år och är en viktig del i fastighetens underhåll.

Behöver du en Stamspolning av din fastighet i Stockholm, Uppsala eller Göteborg?

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB är ett företag med lokaler i Stockholm (Uppsala) och Göteborg. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av stamspolning och erbjuder professionell och prisvärd service till dig som fastighetsägare.

Vad är Stamspolning och när behövs det?

En stamspolning innebär att man med högt tryck spolar igenom samtliga vertikala och horisontella stammar med hett vatten. Vi rekommenderar att man stamspolar sin fastighet vart fjärde till åttonde år beroende på hur systemet är uppbyggt. En väl utförd stamspolning avlägsnar fett samt vissa beläggningar och verkar därför förebyggande mot eventuella problem i framtiden. Stamspolning är en viktig del av fastighetens underhåll.

När avloppssystemet i fastigheten med tiden börjar slamma igen så finns det några tecken som kan tyda på att det är dags för stamspolning:

  • Hög frekvens av stopp i fastigheten.
  • Avloppet luktar illa.
  • Stigande stopp med översvämningar som följd.
  • Diskhon gurglar/kluckar/bubblar.
  • Det tar lång tid för vattnet att rinna av.

Det är viktigt att man anlitar en professionell firma så att man kan försäkra sig om att stamspolningen utförs på ett korrekt sätt. Ett dåligt utfört arbete kan leda till problem och stora kostnader. Vi har som firma i över 30 år stamspolat alla möjliga slags fastigheter, så vi vet precis hur vi ska anpassa arbetet efter just din fastighets behov. Att vi dessutom har otaliga nöjda kunder bakom oss är ett bevis på att du skulle vara i mycket goda händer ifall du anlitade oss för en stamspolning.

Kontakta oss direkt på

010-77 77 900 eller via formuläret nedan

Behov av jourtjänst?

Vi finns tillgängliga dygnet runt på
010-77 77 900
Stockholm, Uppsala och Göteborg

Majoriteten av årets timmar ligger utanför normal arbetstid. Läckande rör eller felande avloppssystem som inte åtgärdas snabbt och på ett korrekt sätt kan snabbt få förödande konsekvenser och generera stora och onödiga kostnader. Vi är alltid beredda att rycka ut om något oförutsett händer. Dygnet runt, året om.