010-77 77 900 (Sthlm)

  031-12 90 00 (Gbg)

Dags att rensa rören?

Vi erbjuder snabb och professionell hjälp inom rengöring, inspektion och renovering av rör, vattenledningar och avlopp.

Dags att rensa rören?

Vi erbjuder snabb och professionell hjälp inom rengöring, inspektion och renovering av rör, vattenledningar och avlopp.

Våra tjänster

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är det bästa och effektivaste sättet att rengöra ett avloppssystem. Vi använder rent hetvatten utan kemikalier.

Stamspolning

Stamspolning bör utföras vart 4:e till 8:e år och är en viktig del i fastighetens underhåll. Det främsta syftet med spolningen är att förlänga livslängden på stammarna genom att hålla dom fria från fett och rostangrepp. Risken för översvämningar med eventuella fuktskador som följd minskar kraftigt efter utförd stamspolning.

Rörinspektion

Rörinspektion kan utföras när det t.ex. uppstår driftstörningar i avloppsledningar eller vid renoveringsbehov. Vi använder oss av marknadens bästa utrustning.

Slamsugning

Slamsugning vid akuta insatser samt förebyggande och regelbundna uppdrag. Vi erbjuder slamsugning för både privatpersoner och företag och ser till att arbetet blir grundligt och korrekt utfört.

Relining

Relining med flexibelt foder är en teknik som förnyar röret inifrån genom att skapa ett nytt fräscht rör innanför det gamla.

Kontakta oss direkt på

010-77 77 900 (Stockholm), 031-12 90 00 (Göteborg) eller via formuläret nedan

Behov av jourtjänst?

Vi finns tillgängliga dygnet runt på

010-77 77 900 (Stockholm)

031-12 90 00 (Göteborg)

Majoriteten av årets timmar ligger utanför normal arbetstid. Läckande rör eller felande avloppssystem som inte åtgärdas snabbt och på ett korrekt sätt kan snabbt få förödande konsekvenser och generera stora och onödiga kostnader. Vi är alltid beredda att rycka ut om något oförutsett händer. Dygnet runt, året om.